Od 20.- 23. travnja 2017. održan je 10. Međunarodni kongres Hrvatskog društva medicinskih sestara anestezije, reanimacije, intenzivnog liječenja i transfuzije. Pozdravni govor u imeUMSTNKH održala je Biljana Kurtović, mag.med.techn.

Cilj kongresa bio je trajno usavršavanje rada medicinskih sestara i tehničara te razmjena iskustava u radu, u sklopu kongresa održana je i izborna skupština.Na skupštini je bilo nazočno 68 delegata. Jednoglasnom odlukom za predsjednika HDMSARIST-a odabran je Adriano Friganović,mag.med.techn.

Na kongresu su aktivno sudjelovale i medicinske sestre sa Klinike za neurokirurgiju KBCSM.

Vanja Ramljak, bacc.med.techn i Elizabeta Kovačević. ms održale su predavanje pod nazivom: „Promjene u ponašanju kod neurokirurških bolesnika“.