Vještina povezivanja teorije i praktičnog rada

Vještina povezivanja teorije i praktičnog rada

Teorija i praktični rad-vještina povezivanja     Mirjana Križan, bacc.med.techn. Vanja Ramljak, bacc.med.techn. Klinika za neurokirurgiju KBCSM         Zagreb, 2017 SAŽETAK   Dobra komunikacija teorije i prakse daje dobru pripremu za...
Promjene u ponašanju kod neurokirurških bolesnika

Promjene u ponašanju kod neurokirurških bolesnika

Vanja Ramljak, bacc.med.techn Elizabeta Kovačević, ms Klinika za neurokirurgiju KBCSM   Zagreb, 2017 SAŽETAK   Kvalitetna komunikacija zdravstvenih djelatnika s neurokirurškim bolesnicima važna jer samim izravnim kontaktom zdravstvenih djelatnika i bolesnika...