EDUKACIJA OBITELJI PRI INTRATEKALNOJ ANALGEZIJI U TERMINALNOJ FAZI BOLNE MALIGNE BOLESTI

Pripremile: Nikolina Novosel, bacc. med. techn., Mira Paver, bacc. med. techn

KBCSM, Klinika za traumatologiju, Odjel za ozljede glave i kralježnice

Na 6.-tom međunarodnom kongresu hrvatskog društva medicinskih sestara anestezije, reanimacije, intenzivne skrbi i transfuzije prezentiran je stručni rad Edukacija obitelji pri intratekalnoj analgeziji u terminalnoj fazi bolne maligne bolesti.

Odjel za ozljede glave i kralježnice pruža određene specifične oblike liječenja u koje ubrajamo i invazivnu metodu liječenja kronične maligne boli. Taj oblik liječenja zahtjeva specifičnu edukaciju obitelji koju provodi dodatno educirana medicinska sestra.

Vertebrolog u bolesnika ugrađuje tzv. port (rezervoar) koji je povezan sa silikonskim kateterom te omogućava lak i siguran pristup primjene morfija direktno u likvor. Ovo je metoda liječenja kod koje dodatno educirana medicinska sestra primjenjuje lijek te educira obitelj da po otpustu pacijenta iz bolnice oni nastave primjenjivati intra tekalno analgetik.

Intratekalna analgezija uklanja bol, pacijent dobiva manju dozu lijeka, a postiže se jači učinak, ne treba se primjenjivati per os terapija, nema dodatnog pikanja, i.v. kanila i slično.

Treba naglasiti da se edukacija obitelji provodi u neadekvatnim uvjetima; nemamo prikladnu prostoriju za provođenje edukacije obitelji, a i to je proces koji sam po sebi iziskuje puno vremena i truda kroz nekoliko dana ili tjedana. Edukacija tj. razgovor obuhvaća i sadržaje u kojima se raspravlja o obiteljskim, socijalnim, psihološkim, poslovnim i drugim problemima. Potrebno je educirati doktore opće medicine, obavezno se kontaktira sa njima i često dolaze na odjel naučiti primjeniti i.t. analgeziju. Medicinska sestra/edukator ponekad dolazi na otpor obitelji pa se po otpustu pacijenta iz bolnice javljaju neočekivani problemi, npr. obitelj se ne može dogovoriti tko će promjenjivati terapiju.

Obitelji dobiva smjernice što koristiti od pribora:

 

STERILNE KOMPRESE

 • DEZINFICIJENS ZA ČIŠĆENJE KOŽE
 • IGLA ZA PRIMJENU TERAPIJE
 • STERILNE ŠPRICE
 • IGLA ZA PUNJENJE ŠPRICE
 • OTOPINA NaCl 0.9%
 • LIJEK ZA INJEKCIJU: MORFIJ 4MG/1ML IT.

 

Smjernice kako pravilno provesti postupak:

 

 • PROVJERITI MJESTO INJICIRANJA, IZGLED KOŽE
 • OPRATI RUKE I OSUŠITI IH
 • OČISTITI PODRUČJE UBODNOG MJESTA KORISTEĆI

KOMPRESU NATOPLJENU DEZINFICIJENSOM ZA KOŽU

 

 • NAPUNITI ŠPRICU LIJEKOM KOJI TREBA PRIMJENITI
 • APLICIRATI PRETHODNO RAZRIJEĐEN LIJEK MORFIJA I.T. I

0.9% NaCl SA ŠPRICOM I INZULINSKOM IGLOM

 • OPREZ: PAZITI NA DOZU LIJEKA!
 • NAKON ŠTO JE PRIMJENA LIJEKA GOTOVA TREBA IZVUČI IGLU
 • OČISTITI UBODNO PODRUČJE I PREKRITI GA

SUHOM KOMPRESOM PO POTREBI