Izvješće s godišnjih predavanja medicinskih sestara naše Udruge, 2017.

Pripremila: Vanja Ramljak, bacc. med. techn.

 

Tijekom 2017. godine u predavaonici Klinike za neurokirurgiju KBCSM u Zagrebu održano je niz predavanja za medicinske sestre i tehničare u organizaciji UMSTNKH-a. Pozdrav dobrodošlice prisutnima poželjela  je glavna sestra Klinike za neurokirurgiju  Vesna  Svirčević, mag.med. techn.. U svojem uvodnom govoru osvrnula se na važnost održavanja ovakvih i sličnih predavanja za medicinske sestre u cilju širenja znanja i iskustava. Održana su sva programom predviđena predavanja i bodovana od strane Komore medicinskih sestara. Odaziv sudionika bio je iznad očekivanja organizatora.

Medicinske sestre naše Udruge tijekom godine održale su šest predavanja:

  • „Intervencije medicinske sestre kod zbrinjavanja bolesnika s tumorom mozga“ , Marija Magdić, bacc. med. techn.
  • „Zadovoljavanje nutritivnih potreba kod neurokirurških bolesnika“, Matea Jambreković, bacc. med. techn. i suradnici.
  • „Aneurizma /preoperativna priprema bolesnika“, Vesna Svirčević, mag. med. techn.
  • „Komunikacijeske vještine u skrbi za bolesnika s neurokirurškim malignim oboljenjima“, Vanja Ramljak, bacc. med. techn.
  • „Sestrinska dijagnoza visok rizik za infekcije u jedinici postintenzivne medicinske skrbi“, Matea Jabreković, bacc. med. techn. i suradnici.
  • „Sestrinska dokumentacija“, Marija Magdić, bacc. med. techn.

Zaključeno je kako su sva održana predavanja bila izvrsna što nam daje motivaciju za daljnji rad i kontinuitet naših aktivnosti u cilju poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite naših bolesnika.