Pripremila: Vanja Ramljak, bacc. med. techn.

Dana 15. rujna 2017. godine u Cluju u Rumunjskoj održan je 3. Međunarodni Simpozij Sekcije neurokirurških sestara Udruge neurokirurga jugoistočne Europe. Cilj Simpozija bio je razmjena znanja i iskustava medicinskih sestara koje skrbe za neurokirurške bolesnike. Između ostalog, govorilo se o važnosti vođenja sestrinske dokumentacije, na koji način upravljati procesom rada u sestrinstvu te kako razviti bolje komunikacijske vještine u radu s neurokirurškim bolesnicima i njihovim obiteljima.
Iznimno smo ponosni na aktivno sudjelovanje medicinskih sestara naše udruge koje su tijekom Simpozija održale šest predavanja i time potvrdile međunarodnu aktivnost u stručnom i profesionalnom razvoju. Službeni jezici Simpozija bili su rumunjski i engleski te je tijekom izlaganja sudionicima bilo osigurano simultano prevođenje. Članice UMSTNKH-a koje su sudjelovale u organizaciji Simpozija i održale predavanje su Biljana Kutrović mag. med. techn., Cecilija Rotim mag. med. techn., Marija Magdić bacc. med. techn., Vesna Svirčević mag. med. techn., Martina Kolačko mag.med.techn. i Vanja Ramljak bacc.med.techn.
Predsjednica UMSTNKH Biljana Kurtović, mag. med. techn. svojim je uvodnim govorom otvorila Simpozij te svima poželjela ugodno druženje i što bolju razmjenu znanja i iskustava iz neurokirurške sestrinske prakse.