Dana 30.listopada 2015. godine u predavaoni Klinike za neurokirurgiju u KBC-u Sestre

milosrdnice održana je redovna Skupština Udruge medicinskih sestara i tehničara

neurokirurgije Hrvatske. Skupštinu Udruge je otvorila predsjednica udruge Biljana Kurtović

mag.med.techn. pozdravljajući sve prisutne članove.

U skladu s novim Zakonom o udrugama jednoglasno je izglasan novi statut Udruge. Također,

izglasano je predsjedništvo Udruge, Upravni, Stegovni, Nadzorni i  Arbitražni odbor.

Na mandat od četiri godine za predsjednicu Udruge jednoglasno je izglasana i potvrđena

Biljana Kurtović.