Na Konferenciji Zdravstvenog veleučilišta 22.ožujka 2018. premijerno je predstavljen promotivni spot “POSTANI MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR” koji je nastao suradnjom Hrvatskog nacionalnog saveza sestrinstva, Hrvatskog sestrinskog društva hitne medicine, Hrvatskog društva medicinskih sestara anestezije, reanimacije, intenzivne skrbi i transfuzije i Udruge medicinskih sestara i tehničara neurokirurgije Hrvatske.